​מס חברות הינו מס ישיר המוטל על הכנסתה החייבת של החברה לצרכי מס. 

יש לציין כי לא תמיד הרווח החשבונאי שווה להכנסה החייבת לצרכי מס. קיים שוני לגבי ההכרה בהכנסות והוצאות בין כללי החשבונאות לבין כללי המס, כל לדוגמא הוצאות כיבודים מקבלים ביטוי במלואם בספרי החברה, אך לצרכי מס רק 80% מהם מוכרים כהוצאה, דבר הגורם לכך שהרווח לצרכי מס יהיה גבוה יותר מהרווח החשבונאי. 

מנגנון מיסוי החברות בישראל הינו מיסוי דו שלבי: 

בשלב הראשון ממסים את הכנסתה החייבת של החברה ב- 23% (נכון ל- 2018). 

בשלב השני- ממסים את משיכת הדיבידנד המבוצעת ע"י בעלי המניות בחברה. קיימות שלוש אפשרויות: 

1. במידה ובעל המניות הוא חברה, משיכת הדיבידנד פטורה ממס. 

2. במידה ובעל המניות הוא בעל מניות שאינו מהותי- משיכת הדיבידנד תחויב במס של 25%. 

3. במידה ובעל המניות הינו בעל מניות מהותי- משיכת הדיבדנד תחויב במס של 30%. 

מהאמור לעיל, מסיקים כי בעל מניות מהותי שרוצה למשוך את כל רווחי החברה כדיבידנד ישלם מס של 46.1%. 

מס חברות לשנת 2018

סאיף חטיב - רואה חשבון

8444518 - 04​