1. בפרסום מודעת "דרושים" לקליטת עובדים חדשים, חובה על המעסיק לפרסם את המודעה בלשון זכר ובלשון נקבה.

2. במידה ובעסק מועסקים יותר מ- 25 עובדים חובה על המעסיק להודיע למועמד על תוצאת הליך הקליטה/ המיון.

3. טופס 101: עם קליטת העובדת יש להחתים את העובד על טופס 101 "כרטיס עובד".

   הקפדה על מילוי נכון של טופס 101 עשויה למנוע תשלומי יתר/ חסר של מס הכנסה וביטוח לאומי.

4. הודעת מעסיק על תנאי העסקה: חובה על המעסיק למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו בפרק זמן של       חודש ימים מתחילת העסקתו (ההודעה תכלול בין היתר מידע לגבי: היקף משרה, תפקיד, תנאי שכר, ממונים,           אחריות  וכו').

5. שכר מינימום: עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום.

   שכר מינימום חודשי למי שמלאו לו 18 הינו 5,300 ₪.

   שכר מינימום שעתי למי שמלאו לו 18 הינו 28.49 ₪.

6. הפרשות לקרן פנסיה: החל משנת 2008 חלה על כל מעסיק חובה לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני.

   עובד שהתקבל אצל המעסיק כאשר הוא היה מבוטח בביטוח פנסיוני אצל המעסיק הקודם, יפריש לו המעסיק לקרן     פנסיה לאחר שהשלים שלושה חודשי עבודה באופן רטרואקטיבי החל מהחודש הראשון. עובד שהתקבל אצל           המעסיק כשלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני קודם לכן, יהי זכאי לביטוח פנסיוני רק לאחר שהשלים ששה חודשי         עבודה.

   שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה:

   על חשבון העובד: 6% (תגמולים).

   על חשבון המעביד: 12.5% (6.5% תגמולים, 6% פיצויים). 

7. ימי חופשה: להלן טבלה מסכמת לגבי הזכאות לימי חופשה שנתית, בהתאם לחוק חופשה שנתית תשי"א- 1951:

זכאות בימי עבודה

בפועל (נטו) למי

שעובד 5 ימים בשבוע

זכאות בימי עבודה

בפועל (נטו) למי

שעובד 6 ימים בשבעו

זכאות בימיםותק בשנים
1214161-5
1416186
1518217
1619228
1720239
18212410
19222511
20232612
20242713
20242814+

 

 8. דמי הבראה: עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.

     להלן טבלה מסכמת: 

מספר ימיםותק בשנים
5עד שנה
62-3
74-10
811-15
916-19
1020+

 

   *מחיר יום הבראה במגזר הפרטי- 378 ₪.

   *עובדים במשרה חלקית יקבלו דמי הבראה באופן יחיס.

9. דמי מחלה: כל עובד במשרה מלאה זכאי ל- 1.5 ימי מחלה לחודש, כאשר עובד במשרה חלקית זכאי לחלק היחסי.

   ניתן לצבור מקסימום 90 ימי מחלה.

   להלן אופן תשלום דמי מחלה:

   יום ראשון- אין תשלום.

   יום שני- 50% משכר יום רגיל.

   יום שלישי- 50% משכר יום רגיל.

   יום רביעי עד תקרת ימי המחלה הצבורים- 100% משכר יום רגיל.

10. דמי חגים: עובד שאינו עובד חודשי זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג שבהם נעדר מהעבודה.

   להלן שלושה תנאי מצטברים לתשלומי דמי חגים לעובד שאינו עובד חודשי:

   1. הוא השלים שלושה חודשי עבודה.

   2. החג לא חל ביום המנוחה השבועית של העובד או ביום אחר שממילא לא עובדים בו.

   3. הוא עבד ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם הוא נעדר בימים אלה באישור המעסיק.

   *עובדים חודשיים אינם זכאים לדמי חגים אלא מקבלים משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג.

11. שימוע לפני פיטורים: אסור לפטר עובד בטרם ניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

   חשוב מאוד שהשימוע יקיים את התנאים הבאים:

   1. נמסרה הודעה לעובד זמן סביר לפני השימוע.

   2. בהודעת השימוע שנמסרה לעובד צוין מה הוא נושא השימוע.

   3. במהלך השימוע ניתנה הזדמנות נאותה לעובד להשמיע את טענותיו.

   4. לעובד ניתנה זכות להיות מיוצג בשימוע ע"י עורך דין או ע"י נציג מוועד העובדים.

12. הודעה מוקדמת: מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב למסור לעובד הודעה מוקדמת.

   יש לציין כי אין המעסיק מחויב לפרט את הסיבות לפיטורים בכתב ההודעה מוקדמת לפיטורים.

   להלן מספר ימי ההועדה המוקדמת לעובד במשכורת חודשית:

   1. עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ- 6 חודשי העבודה הראשונים      ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.

   2. עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ויותר זכאי לחודש ימים.

   להלן מספר ימי ההודעה המוקדמת לעובד ששכרו משולם על בסיס יומי או שעתי:

   1. עובד בעל ותק של עד שנה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.

   2. עובד במהלך שנת עבודתו השנייה זכאי ל- 14 ימי הודעה מוקדמת בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה     בשנת עבודתו השנייה.

   3. עובד בעל וותק של 3 שנים ומעלה זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים. 

 

המדריך למעסיק לקליטת וניהול עובדים

סאיף חטיב - רואה חשבון

8444518 - 04​