החל מינואר 2017 כל עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל הפרישה המוקדמת והוא רשום כעוסק במס ערך מוסף ששה חודשים לפחות חייב להפריש לקצבת הפנסיה. 

 מי שב- 01/01/17 גילו היה גבוה מ- 55 שנים פטור מביצוע הפרשות לקרן פניסה. 

ההפרשה לפנסיה יכולה להיעשות כל חודש או אחת לרבעון. 

אי ביצוע ההפרשה יגרור חיוב קנס של 500 ש"ח.  

שיעורים ההפרשות לקרן פנסיה הינם אחוז מהכנסתם החייבת לאותה שנה. 

להלן שיעורי ההפרשות

א. עד הכנסה חייבת של 58,040 ש"ח- 4.45%. 

ב. בין הכנסה חייבת של- 58,040 ש"ח עד 116,080 ש"ח- 12.55%. 

1/3 מסכומי ההפקדות הנ"ל הינם הפקדות למצב של אבטלה בו העצמאי סגר את העסק או הגיע לגיל פרישה. 

במצב זה יוכל העצמאי יוכל למשוך (1/3) מהסכומים שהצטברו בקופה או סכום בגובה 12,200 ש"ח (נכון לשנת 2017) מוכפל במספר השנים בהם הופקדו הסכומים לקופת הפניה, כנמוך ביניהם. 

יודגש כי מי שעובד כשכיר בנוסף להיותו עצמאי, ינוכו מסכומי הפקדותיו כעצמאי, הסכומים שהופקדו בגין היותו שכיר. 

 

פנסיה לעצמאיים

סאיף חטיב - רואה חשבון

8444518 - 04​